Een warme, familiale school waar kwalitatief onderwijs en sterk leesonderwijs centraal staan!

Blijf op de hoogte van wat er leeft in onze school:

InstagramFacebook

 Kwalitatief onderwijs

In onze A-HA! School zetten we dagelijks in op kwalitatief onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat kwalitatief onderwijs begint bij sterke leerkrachten: leerkrachten die een veilig, stimulerend en ondersteunend leerklimaat creëren waarin leerlingen door inhoudsrijke lessen uitgedaagd worden tot nadenken. Sterke leerkrachten geven heldere instructies en hebben hoge verwachtingen. Ze begeleiden de leerlingen naar meer zelfstandigheid. Rust, structuur en verbondenheid zien we als essentiële kenmerken binnen het leren op onze school. We baseren ons hiervoor op wetenschappelijke inzichten over ‘wat werkt’ om zo tot een kansrijke aanpak te komen voor al onze leerlingen.

Samen met het Expertisecentrum voor Onderwijs en Leren kijken we naar hoe leren werkt en hoe we dit op een effectieve wijze kunnen implementeren in ons dagdagelijkse handelen. We doen hiervoor beroep op een combinatie van gedegen wetenschappelijk onderzoek (voornamelijk vanuit de cognitieve psychologie) en klaspraktijk. Op deze manier stemmen we ons didactisch handelen af op dingen die hun effectiviteit hebben bewezen in andere, gelijkaardige, contexten. We hebben de ambitie om elke minuut lestijd efficiënt en effectief in te vullen met een didactisch handelen in functie van leren waarvan we weten ‘dat het werkt’. Door ons didactisch handelen op elkaar af te stemmen, vergroten we de kans dat alle leerlingen de eindtermen halen en kunnen we kwaliteit blijvend borgen.

Sterk leesonderwijs

Elke leerling goed leren lezen zien we als onze missie...

Niet toevallig is de naam van onze school een verwijzing naar de schrijver Abraham Hans, die een tijd lang in Kontich woonde. We willen zijn liefde voor het geschreven woord heel graag doorgeven aan alle kinderen die bij ons naar school gaan. Aan de inkom van onze school vind je een prachtige boekenruilkast. Dit is een replica van Villa Houthulst, het huis in de Antwerpsesteenweg waar Abraham Hans vroeger woonde.

Boeken, al dan niet digitaal, zijn de toegangspoort naar het heden, het verleden en de toekomst. Het verruimt de blik op de wereld, geeft nuance en leert ons kritisch denken. We willen onze liefde voor boeken dan ook graag met onze leerlingen delen en met een sterk leesbeleid willen we ze ondersteunen en uitdagen om op deze wijze schoolsucces en succes in de latere loopbaan te vergroten.

Warme, familiale school

Als gemeentelijke basisschool willen we een (h)echte dorpsschool zijn waar iedereen welkom is en zich welkom voelt. We zetten extra in op een warm en familiaal karakter waarbij iedereen, iedereen kent, zich veilig voelt en we zorg dragen voor elkaar.
We organiseren doorheen het jaar ook heel wat activiteiten om kinderen, ouders en schoolteam met elkaar te verbinden: koffiemomenten aan de schoolpoort, AHAlloween, schoolfeest, openklasmoment voor alle leerlingen in augustus, oudercontacten, info-avond in iedere klas, ...

We focussen op school op het aanleren van gewenst gedrag.
In heel onze school, zowel binnen als buiten de klas, worden dezelfde afspraken gehanteerd.
In de A-HA! School...

Om optimaal tot leren te kunnen komen en de lestijd zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten, leren we al onze kinderen heldere en duidelijke routines aan. Daardoor creëren we een rustige en op leren gerichte sfeer. Bij het inrichten van onze klassen wordt er rekening gehouden met het wegnemen van onnodige prikkels waardoor het werkgeheugen optimaal benut kan worden tijdens de instructie.